Despre noi

 

Despre noi

 Primim informaţii despre cazuri de corupţie şi despre nedreptăţi flagrante, tolerate sau muşamalizate de reprezentanţii instituţiilor statului. Trimiteţi-le la adresele de email: tdumitru @email.ro sau ag_tudor@yahoo.com, ori va prezentati cu ele la sediul Agentiei din str. Maresal Averescu, nr. 30, numai dupa ce stabilim contactul la tel: 0744.881.694. De restul se vor ocupa detectivii noştri. 

Agenţia TUDOR
Invesţigaţii private

E-mail: ag_tudor@yahoo.com

Telefon: 0744/881.694

Informaţia înseamnă putere

Avem plăcerea de a aduce la cunoştiinţa populaţiei că putem oferi
servicii multiple în domeniul judiciar, ce ar putea fi utilizate de
dumneavoastră în rezolvarea cu succes a cauzelor pe care le susţineţi în faţa instanţelor judecătoreşti, astfel:

I. ÎN CAUZE PENALE

Investigaţii pentru identificarea de martori sau probe materiale în vederea stabilirii
vinovăţiei sau nevinovăţiei autorilor, ori când se cer despăgubiri materiale;
Investigaţii privind clarificarea tabloului stării de fapt şi a împrejurărilor reale, comiterii unor infracţiuni ca:violuri, tâlhării, accidente de citrculaţie, furturi etc.;
Investigaţii cu privire la bunurile sustrase de către infractori şi înstrăinate de aceştia,
pentru recuperarea acestora;
Investigaţii pentru găsirea persoanelor ce se sustrag procesului penal, căutări de adrese etc.

ÎN CAUZE CIVILE: divorţuri, partaje, adopţii, întreţineri:

Supravegherea partenerului bănuit de infidelitate şi funizarea de probe în acest sens;
Scoaterea în evidenţă a unor deviaţii sexuale;
Idenitificarea bunurilor ascunse;
Identificarea unor boli ascunse ce pot duce la anularea căsătoriei;
Identificarea unor adrese unde sunt ţinuţi ascunşi copiii sustraşi de la încredinţare;
Starea materială reală a celor care cer copiii în înrgrijire sau adopţie;
Identificarea unor venituri ascunse pentru stabilirea corectă a cuantumului pensiei
sau a partajului, în caz de divorţ;
Stabilirea stării de sănătate a celor ce întocmesc acte de înstrăinare de bunuri sau moşteniri;
Stabilirea modului cum a decurs îndeplinirea obligaţiei de întreţinere;
Investigaţii pentru identificarea moştenitorilor în cauzele succesorale.

ÎN DOMENIUL COMERCIAL

Identificarea adreselor reale a unor firme care nu şi-au declarat la Registrul Comerţului noile adrese;
Investigaţii pentru stabilirea onestităţii şi a situaţiei financiare a viitorului partener de afaceri sau a firmei sale;
Investigaţii asupra unor persoane ce se sustrag de la executarea silită, prin declararea fictivă a sediului, deschiderii de conturi noi, înstrăinării de bunuri din capitalul social;
Probatorii când se fac acte de comerţ fãrã documente oficiale (când se operează doar cu onoarea comercială);
Probatorii prin care se demonstrează eludarea profitului;
Recuperează, numai prin procedee legale, sume de bani restante între şi de la persoane juridice şi/sau fizice.

DIVERSE

Nu vor fi preluate cazurile prin care s-ar încălca legile în vigoare;
Se păstreazã o discreţie totalã asupra informaţiilor deţinute, CLIENTUL fiind cel care hotărăşte cum şi când le va folosi;
Pentru serviciile prestate se percep onorarii şi costuri aferente în funcţie de natura serviciilor solicitate, de complexitatea lor, de gradul de risc pe care îl comportă, durata serviciului asigurat pentru fiecare caz în parte.
Legătura se va stabili numai la telefon: 0744/881.694.

Tags: procedeee cu privire la partaj, @email ro mail, tdumitru@email ro

Primim informaţii despre cazuri de corupţie şi despre nedreptăţi flagrante, tolerate sau muşamalizate de reprezentanţii instituţiilor statului. Trimiteţi-le la adresele de email: tdumitru @email.ro sau ag_tudor@yahoo.com, ori va prezentati cu ele la sediul Agentiei din str. Maresal Averescu, nr. 30, numai dupa ce stabilim contactul la tel: 0744.881.694. De restul se vor ocupa detectivii noştri.


Copyright © 2013 Detectivul Online. All rights reserved.