You are here: Home // Uncategorized // Paznicii incoruptibili la spital

Paznicii incoruptibili la spital

Ordin 1284/2012 al Ministerului Sănătăţii   privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 21 decembrie 2012

MINISTERUL SANATATII


Art. 1
(1) Programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice se realizeaza de luni pana vineri in intervalul orar 15,00-20,00, iar in zilele de sambata si duminica programul de vizita se realizeaza intre orele 10,00-20,00.

(2) Numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti in acelasi timp.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), pentru a da posibilitatea vizitei si pentru ceilalti pacienti, daca exista solicitari in acest sens, durata vizitei va fi limitata la 60 de minute.

Art. 2
Vizitarea pacientilor in sectiile/compartimentele de terapie intensiva este permisa zilnic doar membrilor familiei, respectiv parinti, copii, surori/frati, cu conditia ca vizita sa se faca individual sau cel mult doua persoane, cu respectarea procedurilor interne.

Art. 3
(1) Sectiile/Compartimentele de terapie intensiva au obligatia de a avea un numar de telefon prin care se asigura informarea familiei de catre medicul curant sau medicul de garda despre starea si evolutia pacientului. Apartinatorii vor fi informati despre acest numar de elefon la internarea sau la transferul pacientului in sectia/compartimentul respectiva/respectiv.
(2) Pentru pacientii internati pe oricare dintre sectiile/compartimentele unitatii sanitare, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant in timpul programului zilnic de lucru al acestuia, in baza unui program stabilit de mediul sef/coordonator de sectie/compartiment, aprobat de directorul medical si afisat la loc vizibil la intrarea in unitatea sanitara.

Art. 4
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, in cazul pacientilor in stare critica sau terminala, indiferent de sectia/compartimentul in care acestia sunt internati, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de ora, sau poate solicita prezenta permanenta langa pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, daca conditiile din sectia/compartimentul respectiva/respectiv permit acest lucru. In caz contrar, se va asigura accesul familiei perodic la pacient, asigurandu-se un spatiu adecvat de asteptare, in apropierea sectiei/compartimentului respective/respectiv.
(2) In cazul pacientilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara, accesul unei persoane poate fi permanent.

Art. 5
(1) In cazul copiilor internati in sectiile/compartimentele de terapie intensiva se asigura prezenta cu caracter permanent a unuia dintre parinti, daca se solicita acest lucru.
(2) In cazul copiilor pana la 14 ani internati in oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara se accespta prezenta unui apartinator permanent, daca se solicita acest lucru.
(3) In cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani internati in oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitaar se poate accepta prezenta unui apartinator permanent, cu acordul sefului de sectie/coordonatorului de compartiment.

Art. 6
Managerii unitatilor sanitare au obligatia sa afiseze programul de vizite la toate intrarile din unitatea sanitara, in mod vizibil si accesibil vizitatorilor.

Art. 7
Este strict interzisa perceperea de taxe pentru vizitarea pacientilor in unitatile sanitare publice.

Art. 8
Conducerea unitatii sanitare publice are obligatia de a instrui angajatii serviciului de paza propriu si pe cei ai firmelor de paza, dupa caz, asupra programului de vizite, obtinand o declaratie de la fiecare dintre acestia prin care se angajeaza sa respecte aplicarea programului respectiv si sa nu pretinda sau sa primeasca niciun fel de atentii in vederea permiterii accesului in afara programului de vizita. In cazul incalcarii acestor prevederi se vor aplica sanctiuni administrative, pana la desfacerea contractului de munca pentru persoana care se face vinovata, sau incetarea contractului cu firma de prestari servicii de paza.

Art. 9
Prevederile prezentului ordin se aplica unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si celor al caror management a fost trasferat la autoritatile administratiei publice locale.

Art. 10
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de reglementarile in vigoare se realizeaza de catre personalul imputernicit din cadrul structurilor de control in domeniul sanatatii publice ale Ministerului Sanatatii si ale directiilor de sanatate publica.
(2) Contraventiilor aplicate de personalul imputernicit al Ministerului Sanatatii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

A consemnat pentru Dvs
Detectivul vigilent

Tags: spitale

Leave a Reply

Current month ye@r day *


Primim informaţii despre cazuri de corupţie şi despre nedreptăţi flagrante, tolerate sau muşamalizate de reprezentanţii instituţiilor statului. Trimiteţi-le la adresele de email: tdumitru @email.ro sau ag_tudor@yahoo.com, ori va prezentati cu ele la sediul Agentiei din str. Maresal Averescu, nr. 30, numai dupa ce stabilim contactul la tel: 0744.881.694. De restul se vor ocupa detectivii noştri.


Copyright © 2013 Detectivul Online. All rights reserved.