You are here: Home // Detectivi // Profesia de avocat este incompatibilă cu profesia de detectiv particular

Profesia de avocat este incompatibilă cu profesia de detectiv particular

 


Potrivit interpretării date de U.N.B.R. art. 5 lit. “e” din Legea nr. 329/2003, profesia de avocat este incompatibilă cu profesia de detectiv particular.

În urma unor întrebări adresate de avocaţii români Uniunii Naţionale a Barourilor din România, aceasta a analizat prevederile cuprinse în Legea nr. 329/2003 şi implicaţiile acestora asupra statului avocaţilor. S-a analizat faptul că, potrivit reglementarilor în vigoare, poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care “nu desfasoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice”.

De asemenea, orice persoană care doreşte să participe la examenul de dobăndire a calităţii de detectiv particular trebuie să facă dovada că nu exercită o activitate salarizată în cadrul altor profesii, care implică exerciţiul autorităţii publice (art. 6 lit.h Legea 329/2003).
Potrivit precizarilor U.N.B.R., deşi aceasta este o persoană juridică de interes public, nu trebuie confundat “interesul public” cu “autoritatea publică”. În consecinţă, avocatul român nu desfaşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice, spre deosebire de notarul public şi executorul judecătoresc.
             În sprijinul acestei concluzii au fost citate şi câteva fragmente din decizia pronunţată de Curtea de Justiţie de la Luxemburg la 21 iunie 1974 (Cauza Reyners – 2/74, publicată în Recueil de jurisprudence din anul 1974, p. 631):
              • “(…)51. Prestaţiile profesionale ce presupun contacte, chiar regulate şi organice, cu instanţele sau o participare chiar obligatorie la funcţionarea acestora nu constituie ca atare o asociere la exercitarea autoritaţii publice ;
              • 52. În mod specific, nu ar trebui să se considere că o asociere la această autoritate a activităţilor celor mai caracterizate ale profesiei de avocat, precum consultanţa şi asistenţa juridică, ca şi reprezentarea şi apărarea părţilor în justiţie, inclusiv atunci când interpunerea sau asistenţa din partea avocatului este obligatorie sau formează obiectul unei exclusivităţi stabilite prin lege ;
               • 53. Într-adevăr, exercitarea acestor activităţi lasă intacte aprecierea autorităţii judiciare şi exercitarea liberă a prerogativei jurisdicţionale;”(…)”.
                Astfel, din perspectiva art. 5 lit. „e” din Legea nr. 329/2003, un avocat din România ar putea dobandi calitatea de detectiv particular, putand fi astfel acoperită şi formalitatea prevăzută la art. 6 lit. „h” din acelaşi act normativ.


            Analiza cazurilor de incompatibilitate


          
Ţinând însă cont de celelalte prevederi ale Legii 329/2003, cu privire la modul de organizare şi funcţionare a societăţilor sau cabinetelor de detectivi particulari, U.N.B.R. constată că detectivul particular aflat într-un raport de muncă în cadrul (interiorul) profesiei de detectiv particular nu poate avea în acelasi timp şi calitatea de avocat, în caz contrar fiind încalcate prevederile art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995.

 În art. 15 din Legea nr. 51/1995 legiuitorul a procedat la o enumerare limitativa a cazurilor de compatibilitate – situatii de excepţie – cu exercitarea profesiei de avocat, enumerare în care nu se regaseşte însă referirea la profesia de detectiv particular.
           Dacă în cazul demnităţii şi respectării bunelor moravuri de catre detectivii particulari, U.N.B.R. nu a ajuns la o concluzie clară, în cazul independenţei profesiei de avocat lucrurile sunt diferite.

U.N.B.R. consideră ca fiind în mod evident incompatibile cele două profesii, din acest punct de vedere şi precizează că: potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 329/2003 „În activitatea desfasurată, detectivul particular se supune legii, statutului societăţii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari”, ceea ce, în absenţa unei excepţii cum sunt cele prevazute la art. 15 din Legea nr. 51/1995, atrage incompatibilitatea profesiei de avocat cu cea de detectiv particular.

Detectivul de serviciu

Tags: detectivi si avocati, executor avocat incompatibilitate, avocat detectiv, avocat detectiv particular, profesii care implica exercitiul autoritatii publice

Leave a Reply

Current month ye@r day *


Primim informaţii despre cazuri de corupţie şi despre nedreptăţi flagrante, tolerate sau muşamalizate de reprezentanţii instituţiilor statului. Trimiteţi-le la adresele de email: tdumitru @email.ro sau ag_tudor@yahoo.com, ori va prezentati cu ele la sediul Agentiei din str. Maresal Averescu, nr. 30, numai dupa ce stabilim contactul la tel: 0744.881.694. De restul se vor ocupa detectivii noştri.


Copyright © 2013 Detectivul Online. All rights reserved.